Kadına Yönelik Sağlık Hizmeti Nasıl Verilmeli?

Kadına Yönelik Sağlık Hizmeti

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları kadınlara yönelik sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesinde en önemli basamağı oluşturmaktadır. özellikle son zamanlarda kadın sağlığını bir bütün kadına yönelik sağlık hizmeti nasıl olmalı ahmet bostancıolarak ele alabilecek kapasitedeki Kadın Sağlığı ünitelerinin birbiri ardına açılıyor olması da bunun hem hekimler hem de kadınlar tarafından daha iyi bir şekilde algılanmasının bir göstergesidir. Kadın Doğum Uzmanları tıpta diğer hiçbir uzmanlık alanında olmayan bir sansa sahiptir. Bu da toplumun neredeyse yarısını oluşturan kadınların ilk basamak sağılık hizmetlerini verebilecek bir konumda olmalarıdır. İlk basamak sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmını koruyucu hekimlik hizmetleri oluşturmaktadır. Kadını adolesan dönemden yaşlılık dönemine kadar sürekli takip altında tutma şansına sahip olan kadın Doğum Uzmanlarının kadın hayatinin her döneminde karşılaşılabilecek genel sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarının önemi çok büyüktür. Modern tıpta bir kadın Doğum Uzmanının bir Kardiyolog kadar koroner damar hastalıkları ve bunlarda korunma yolları hakkında, bir endokrin uzmanı kadar tiroide bezi hastalıkları hakkında, bir onkolog kadar kadın kanserleri ve taraması hakkında ve bir genel cerrah kadar meme hastalıkları hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.

Gebelik, menopoz ve yaşlılık dönemlerinde ortaya çıkan pek çok sorunun yönetiminde genel tip bilgisi ve kadına yönelik bütünsel yaklaşım önem kazanmaktadır. Çoğu zaman bir genel bir muayeneye tabi tutulmamış olan bir kadının kadın Doğum muayenesi sırasında tansiyonunun ölçülmesi veya sigara gibi kotu alışkanlıklar hakkında danışmanlık verilmesi bile bulunmaz bir fırsattır. Kilosu fazla olan kadınlarda beslenme alışkanlıklarının sorgulanması kan yağlarının ölçülmesi, egzersiz programlarının belirlenmesi ve uygun bir diyet verilmesi çoğu zaman başka bir hekime gitmek için fırsat bulamayan veya gitmek istemeyen kadınların gelecekteki kalp hastalıkları risklerinin azaltılması için önemli bir fırsattır. İstenemeyen gebeliklerden korunma, kısırlığın tedavisi, üreme potansiyelinin belirlenmesi gibi konularda da kadın Doğum Uzmanları hem yönlendirici hem de tedavi edici rol üstlenmektedir. Kısırlık oluşumuna kadın kadar katkısı olan erkeklerin de tedavisi ve yönlendirilmesinde yine kadın Doğumun Uzmanlarının en az üroloji uzmanları kadar bilgili olmaları gerekmektedir.

Kadına yönelik sağlık hizmetleri bir bütün olarak değerlendirilmeli ve kadın hayatinin her döneminde olası sorunların saptanması ve giderilmesi için fırsat kollanmalıdır. Bunun için de en önemli sorumluluk kadın Doğum uzmanlarının omuzlarındadır.

Daha mutlu ve sağlıklı günler dileği ile!!

Sorunuz

[]
1 Step 1
Sorunuz
Konu
Sorunuz
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right