Tekrarlayan Düşükler

Tekrarlayan Düşükler Fark edilen tüm gebeliklerin veya 'si düşükle sonuçlanmakla beraber daha önce hiç canlı doğum yapmamış ve 2 veya daha çok gebelik kaybı yaşamış kadınlarda bu olasılık 40'a yaklaşmaktadır. Tekrarlayan düşükler klasik olarak 3 veya daha fazla ardışık .. gebelik kaybı olarak tanımlanmış olmakla beraber özellikle kısırlık tedavisi sonrası elde edilen iki gebeliğin kaybedilmesi de gerekli incelemelere başlanması için yeterli görülmektedir. Genel olarak toplumdaki kadınların %1'i tekrarlayan düşük sorunu ile karşı karşıyadır. Tekrarlayan düşüklere anatomik, genetik, hormonal, mikrobik ve...

Gelişme Geriliği – IUGR

Gelişme Geriliği - IUGR Genel olarak anne karnındaki bir bebeğin doğum ağırlığının , 2500 gramın altında ( %10) olması olarak tanımlanmaktadır. Tüm canlı doğumların % 10 unda görülmektedir. Ancak yüksek riskli gebeliklerde özellikle önceden gelişme geriliği olan bebek doğuranlarda, hipertansiyonu olan gebelerin bebeklerinde, gebenin sistemik hastalıklarında veya çoğul gebeliklerde daha sık olarak saptanmaktadır. Gelişme geriliği, genel olarak bu bebeklerde doğumunu takiben perinatal mortalite ve morbidite, diğer bebeklere göre daha yüksektir. IUGR, klinikte tip 1 (= simetrik) ve tip 2 (=asimetrik)...