Amniyosentez

Amniyosentez, gebelik sırasında bebeğin genetik bozukluklarını, kromozomal anormallikleri ve bazı genetik hastalıkları değerlendirmek amacıyla yapılan invaziv işlemdir. Ultrason eşliğinde iğne ile bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısından örnek alınır.Bu sıvı içindeki bebeğe ait hücrelerden gerekli tüm genetik testler yapılabilir.1/700 oranında düşüğe yol açabilir.Ağrılı bir işlem değildir.

Kimlere bu işlemi yapmak gerekir.

1.Bebeğin kromozom durumunu (Down sendromlu olup olmadığı)yüzde yüz öğrenmek isteyenlere.

2. İkili,üçlü,dörtlü ve NİPDT gibi tarama testlerinde yüksek risk gelenlere tanıyı kesinleştirmek için yapmak gerekir.